Центр правових досліджень і просвітництва «Доступне правосуддя» Громадськоі організаціі «Всеукраінська асоціація суддів у відставці»

Вебінар на тему:

“Судове рішення в адміністративній справі: обґрунтованість, вмотивованість, доступність”

Спікер: Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук
?

Детальніше

Актуальність теми:

Обґрунтоване, вмотивоване судове рішення є складовою частиною принципу правової визначеності та верховенства права. Якісне судове рішення це запорука його своєчасного виконання. У разі незгоди з судовим рішення ретельний правовий аналіз дозволяє більш відповідально підійти до його оскарження в апеляційному та касаційному порядку.

Ви також отримаєте відповіді на такі питання: Для чого потрібен правовий аналіз судового рішення? З чого почати правовий аналіз? В чому полягає якість судового рішення? Як все це впливає на якість апеляційного та касаційного оскарження?

Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук.

Вебінар буде корисним:
… юристам, які представляють інтереси в суді, практикуючим адвокатам, студентам юридичних факультетів, громадянам, які звертаються до суду за самопредставництвом.
План вебінару:
  1. Застосування принципу Верховенства права при вирішенні справи та написанні судового рішення. Що необхідно враховувати при аналізі судового рішення.
  2. Чи тотожні поняття мотивування та обґрунтування судового рішення? Порівняння понять мотивування та обґрунтування. Використання їх у роботі адвоката.
  3. Обґрунтованість судового рішення як запорука якісного та ефективного розгляду справи.
  4. Законність судового рішення. Застосування норм процесуального та матеріального права.
Навички які отримують слухачі після вебінару:

Слухачі отримують знання про види судових рішень, процесуальні та інші вимоги до написання судового рішення. Навички оцінки рішень за критеріями якості, правосудності, вмотивованості, чіткості, дотримання вимог процесуального та матеріального законодавства.