Центр правових досліджень і просвітництва «Доступне правосуддя» Громадськоі організаціі «Всеукраінська асоціація суддів у відставці»

відеокурс

“Податкові спори та оскарження рішень контролюючих органів”

Як захищати інтереси бізнесу в правовому полі у спорах з податковими органами? Як вчасно виявити недоліки та порушення і побудувати стратегію захисту?

Мета відеокурсу:

 • Актуалізувати знання щодо:
  • порядку проведення податкових перевірок;
  • порядку досудового врегулювання спорів;
  • порядку судового оскарження;
  • формування стратегії захисту.
 • Співставити законодавство та судову практику, проаналізувати модельні кейси
 • Навчитись формувати стратегію захисту в податкових спорах

Ваш лектор

Олександр Ситников

Суддя Вищого Адміністративного Суду України у відставці
Викладач-тренер Національної школи суддів
Викладач Вищої Школи Адвокатури

 • Розробник курсів підготовки суддів: «Загальні засади написання судових рішень у цивільному, кримінальному, адміністративному та господарському судочинства», «Написання судових рішень у адміністративному судочинстві», «Докази і доказування в адміністративному судочинстві»
 • Рецензент посібника НШСУ: «Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві»
 • Учасник міжнародних проектів:
  • USAID: «Україна: верховенство права»
  • ОБСЄ: «Twinning», «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні», «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
  • Канадського уряду: «Судова реформа задля економічного розвитку України» та інших організацій щодо розвитку судової системи України.
 • Розробник та викладач повного курсу лекцій ВША по адміністративному судочинству

Запрошені лектори

Світлана Мороз

Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Юридична компанія Dictum.
Світлана володіє 13-річним досвідом в юридичному супроводі компаній малого та середнього бізнесу, 9 років з яких практикує у сфері оподаткування як на посаді корпоративного юриста, так і в консалтингу.

Желтобрюх Ірина

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Блажівська Наталія

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук

Артем Середа

Партнер allTax

Олендер Ігор

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Поляничко Антон

Адвокат, Адвокатського об’єднання в “ЛНМ”, к.ю.н., екс радник Голови ВАСУ

Під час перегляду відеокурсу:

 • згадаємо останні зміни в податковому законодавстві, зрозуміємо алгоритм вирішення податкових спорів
 • зрозуміємо, що може зробити захисник ще на етапі проведення податкової перевірки, щоб в подальшому виграти справу в суді
 • навчимось працювати зі звинуваченням у “фіктивній діяльності”
 • розберемо, що таке “інститут вини платників податків” і які є перспективи у податкових спорах
 • складемо план, як правильно будувати стратегію захисту в податкових спорах

Вам підійде відеокурс, якщо ви:

Адвокат/юрист

… для ефективного супроводу запитів клієнтів з податкових питань

Власник бізнесу

… для розуміння ризиків спілкування з податковими органами, для кращого розуміння свого юриста

Податковий радник

… для підвищення кваліфікації

Програма відеокурсу:

Лекція 1:

Вирішення податкових спорів
 1. Законодавство, що регулює порядок вирішення податкових спорів
 2. Останні зміни у законодавстві України з податкових спорів
 3. Види та категорії податкових спорів, їх специфіка
 4. Органи які розглядають податкові спори
 5. Порядок вирішення спорів з контролюючими органами

Лектор:

Олександр Ситников

Лекція 2:

Перевірки контролюючих органів: результати та наслідки
 1. Види перевірок
 2. Об’єкти перевірок
 3. Порядок проведення перевірки
 4. Чи можливо оскаржити результати перевірки?
  • Оформлення
  • Зауваження та заперечення

Лектор:

Олександр Ситников

Лекція 3:

Досудовий (адміністративний) порядок вирішення податкових спорів
 1. Порядок адміністративного оскарження:

  • підстави оскарження рішень, дій та бездіяльності контролюючих органів
  • строк звернення із скаргою до органу вищого рівня
  • порядок та строки розгляду адміністративної скарги
 2. Стратегії платника податків під час адміністративного оскарження:
  • збір доказової бази
  • затягування часу
  • повернення до перевірки
  • висновок спеціаліста на стадії адміністративного оскарження
 3. Альтернативні методи вирішення податкового спору, відмінні від адміністративного оскарження

Лектор:

Світлана Мороз

Лекція 4:

Процесуальне забезпечення судового оскарження в податкових спорах
 1. Види позовних заяв в податкових спорах
 2. Особливості написання позовної заяви в податкових спорах
 3. Предмет та підстави позову
 4. Способи захисту порушених прав

Лектор:

Олександр Ситников

Лекція 5:

Строки звернення до суду у справах про оскарження рішень податкового органу
 1. Строки звернення до суду у податкових спорах
 2. Особливості обчислення строків звернення до суду в податкових справах
 3. Проблеми обчислення та застосування строків звернення до суду визначених різними нормативно-правовими актами
 4. Застосування строку звернення до суду у разі адміністративного (досудового) оскарження рішення контролюючих органів
 5. Закінчення перебігу строку
 6. Наслідки пропуску строків
 7. Поважність причин пропуску строків та поновлення строків

Лектор:

Ірина Желтобрюх

Лекція 6:

Особливості доказування в податкових справах
 1. Процес доказування в податкових справах:
  • Поняття та основні ознаки доказів в податкових спорах
  • Класифікація та види доказів
  • Принципи та предмет доказування
 2. Особливості доказування в податкових спорах:
  • Мета доказування, обов’язок доказування
  • Суб’єкти доказування, порядок збирання та подання доказів учасниками адміністративного процесу та витребування доказів судом
 3. Дослідження, оцінка та закріплення доказів у судових рішеннях.

Лектор:

Ігор Олендер

Лекція 7:

Фіктивність господарської діяльності
 1. Поняття фіктивності господарської операції
 2. Елементи та критерії визнання господарської діяльності фіктивною:
  • Фіктивний суб’єкт
  • Фіктивний правочин
  • Фіктивна господарська операція
  • Фіктивний документ
 3. Наслідки визнання господарської операції фіктивною
 4. Судова практика у справах про фіктивні правочини

Лектор:

Наталія Блажківська

Лекція 8:

Інститут вини платників податків у податковому законодавстві України: нормативне регулювання та практичні перспективи
 1. Поняття податкового правопорушення
 2. Вина як елемент податкового правопорушення
 3. Розумність, добросовісність і належна обачність як критерії винуватості платника податків
 4. Поняття умислу у вчиненні податкового правопорушення
 5. Важливість судової практики при застосуванні нових критеріїв винуватості у вчиненні податкового правопорушення

Лектор:

Поляничко Антон

Лекція 9:

Формування стратегії захисту в суді. Процесуальні особливості розгляду податкових спорів
 1. Складові елементи судового захисту:
  • Сторони спору
  • Предмет спору
  • Предмет та підстави позову
 2. Обрання способу захисту
 3. Процесуальні особливості розгляду податкових спорів

Лектор:

Олександр Ситников

Лекція 10:

Строки звернення до суду у справах про оскарження рішень податкового органу
 1. Порядок апеляційного оскарження судових рішень в податкових спорах
 2. Касаційне оскарження судових рішень: подолання касаційних фільтрів
 3. Особливості складання апеляційних та касаційних скарг у податкових справах

Лектор:

Олександр Ситников

ФОП Пархоменко С.А.

Киевская обл., ул. Зеленая, д. 4

parkhomenko.finance@gmail.com

+38 (097 733 43 44)