Центр правових досліджень і просвітництва «Доступне правосуддя» Громадськоі організаціі «Всеукраінська асоціація суддів у відставці»

Відеокурс

«Як виграти публічно-правовий спір у Держави?»

?

Детальніше

Актуальність теми:
Згідно із судовою статистикою вважаються неприйнятними близько 20 відсотків позовних заяв поданих до адміністративних судів. Від якісного складання позовної заяви та правильного обрання лінії захисту в суді залежить швидкість розгляду вашої справи та ефективний захист ваших прав. Побудування стратегії захисту в суді важливий аспект правової діяльності який складається із багатьох чинників про які ви дізнаєтесь на нашому курсі.
Цей Відеокурс буде корисний:

Юристам, які представляють інтереси в суді

Практикуючим адвокатам

Студентам юридичних факультетів

Програма Відеокурсу:

Модуль 1.

Мистецтво складання позовної заяви
Вебінар 1 - З чого починати свій захист?
 • Загальні вимоги до позовної заяви;
 • Форма, структура та зміст позову;
 • Стиль та мова написання позовної заяви;
 • Предмет спору, строки, суб’єктний склад.
Вебінар 2 - З чого складаються позовні вимоги
 • Процесуальні вимоги до позовної заяви;
 • Предмет, підстави та межі позовних вимог;
 • З’ясування обставин по справі.
Вебінар 3 - Формування доказової бази
 • Джерела, способи та порядок отримання і перевірки інформації про обставини;
 • Збирання доказів та фіксування їх процесуальними засобами;
 • Основні правила оцінки доказів;
 • Закріплення доказів у процесуальних документах.
Вебінар 4 - Побудування доводів та аргументів позовної заяви
 • Обґрунтування позовних вимог;
 • Вибір способів захисту та їх фіксування в позові.

Модуль 2.

Стратегії ведення захисту в суді 1 інстанції
Вебінар 5 - Представництво в адміністративному судочинстві.
 • Поняття представництва особи в суді. Класифікація видів процесуального представництва;
 • Документи, що посвідчують повноваження адвоката;
 • Самопредставництво юридичних осіб в суд;
 • Представництво у виборчих справах;
 • Винятки із загального правила стосовно здійснення представництва в суді адвокатом.

Модуль 3.

Розгляд окремих категорій адміністративних справ
Вебінар 6 - Види земельних спорів та порядок їх вирішення
 • Новели земельного законодавства;
 • Досудовий та судовий порядок вирішення спорів у сфері земельних правовідносин;
 • Судова практика. Проблемні питання розмежування юрисдикцій по розгляду земельних спорів:
  • судова практика Великої палати Верховного Суду;
  • спори, які віднесені до розгляду цивільних та господарських судів;
  • спори які розглядають адміністративні суди.
 • Судова практика розгляду окремих категорій справ.
Вебінар 7 - Дискреційні повноваження у сфері архітектури, містобудування та земельних правовідносин
 • Правове регулювання у сфері архітектури, містобудування та земельних правовідносин;
 • Державний архітектурно-будівельний контроль;
 • Способи захисту порушеного права;
 • Практика вирішення спорів, що виникають з приводу самочинного будівництва;
 • Правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
 • Земельні спори.
Вебінар 8 - Податкові перевірки — 2021: що змінилося для бізнесу? Підстав для нових штрафів Держпраці.
 • Порядок здійснення перевірок Держпраці;
 • Алгоритм успішного проходження перевірки Держпраці;
 • Підготовка працівників до перевірки: інструктаж, план дій;
 • Порушення, які найчастіше шукають ревізори і відповідальність, передбачена за них.
Навички, які отримуєте після перегляду Відеокурсу:
Розуміння структури позовної заяви та правильне формування обставин, які підтверджують заявлені вимоги. Навички збору доказової бази та вміння аналізувати і оцінювати докази. Пошуку мотивів для обґрунтування своїх доводів та аргументів Побудування стратегії захисту в суді.
Спікери нашого Відеокурсу:
Олександр Ситников

Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук.

Світлана Мороз

Світлана Мороз

Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Юридичної компанії Dictum. Спеціалізації – податкове, митне та інвестиційне право; захист клієнтів у кримінальних провадженнях з питань економічної злочинності.

Гончар Любов

Гончар Любов

Суддя Вищого адміністративного суду України, викладач Національної школи суддів України, кандидат юридичних наук

Юрій Цвіркун

Юрій Цвіркун

Суддя Вищого адміністративного суду України, викладач НШСУ, доктор юридичних наук

ФОП Пархоменко С.А.

Киевская обл., ул. Зеленая, д. 4

parkhomenko.finance@gmail.com

+38 (097 733 43 44)