Центр правових досліджень і просвітництва «Доступне правосуддя» Громадськоі організаціі «Всеукраінська асоціація суддів у відставці»

Відеокурс

«Що таке процесуальні «фільтри» і як їх подолати?»

?

Детальніше

Актуальність теми:

Стаття 6 Конвенції гарантує кожній людині право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

При цьому, особі має бути забезпечена можливість реалізувати вказані права без будь-яких перепон чи ускладнень. Перешкоди у доступі до правосуддя можуть виникати як через особливості внутрішнього процесуального законодавства, так і через передбачені матеріальним правом обмеження.

Наступ держави на права громадян, в тому числі, і доступу до правосуддя продовжується. За останні часи було прийнято багато законів, які прямо або опосередковано обмежують право на доступ до правосуддя, який відбувається на всіх етапах судового розгляду справи, починаючи із подання позову до суду і закінчуючи виконанням судового рішення.

Знання та правильне розуміння процесуальних «фільтрів», які встановлює держава на кожному етапі оскарження, дає можливість ефективно їх долати законними способами. Якісний аналіз судового рішення надає можливості для побудування подальшої стратегії захисту в суді: апеляційного або касаційного оскарження судових рішень, виконання судового рішення.

Цей Відеокурс буде корисний:

Юристам, які представляють інтереси в суді

Практикуючим адвокатам

Студентам юридичних факультетів

Програма Відеокурсу:

Модуль 1.

Обмеження доступу до правосуддя чи легітимне регулювання доступу до правосуддя.
Вебінар 1 - Строки звернення до адміністративного суду як регулятор доступу до правосуддя.
 • Строки звернення до адміністративного суду. Види строків.
 • Початок спливу строку звернення.Тлумачення строку звернення до суду.
 • Пропуску строку звернення та його правові наслідки. Як уникати пропуску строку зв 4.Поважність причин пропуску строків та можливість їх поновлення.
  ернення до суду.
Вебінар 2 - Судовий збір: непомірний тягар чи легітимне обмеження доступу до правосуддя?
 • Особливості застосування Закону України “Про судовий збір” в судовій практиці адміністративних судів;
 • Види об’єктів справляння судового збору;
 • Пільги щодо сплати судового збору та звільнення від сплати;
 • Розміри ставок та порядок сплати судового збору: можливості відстрочення, розстрочення та зменшення сплати судового збору;
 • Повернення судового збору.

Модуль 2.

Процесуальні фільтри на стадії перегляду судового рішення.
Вебінар 3 - Аналіз судового рішення: для чого він потрібен?
 • Правовий аналіз судового рішення, його вплив на тактику апеляційного та касаційного оскарження.
 • Методика правового аналізу судового рішення задля якісного оскарження судового рішення.
 • Види судових рішень та особливості їх оскарження в апеляційному та касаційному порядку.
 • Особливості та відмінності апеляційного перегляду і касаційного оскарження судових рішень.
 • Виправлення недоліків судового акта: додаткове рішення, виправлення помилок та описок, роз’яснення судового рішення.
Вебінар 4 - Строки та порядок апеляційного оскарження судового рішення.
Вебінар 5 - «Касаційні фільтри»: як їх подолати?
Вебінар 6 - Що потрібно для перегляду рішення за нововиявленими та виключними обставинами?

Модуль 3.

Мистецтво складання апеляційних та касаційних скарг.
Вебінар 7 - Процесуальні вимоги до апеляційних та касаційних скарг.
 • Процесуальні та інші вимоги до апеляційних та касаційних скарг.
 • Структура апеляційної та касаційної скарги, складові елементи.
 • Формування мотивувальної частини скарги з урахування обставин по справі та досліджених доказів по справі.
 • Правильне оформлення апеляційної та касаційної скарги.
Вебінар 8 - Характерні помилки при оформленні апеляційних та касаційних скарг.
 • Характерні помилки при оформленні скарг;
 • Помилки при сплаті судового збору;
 • Дотримання формальних вимог до скарги: долучення копій, додатків та інших документів;
 • Помилки на граматичному, лексичному та орфографічному рівні;
 • Усунення недоліків апеляційної та касаційної скарги.
Навички, які отримуєте після перегляду Відеокурсу:
Знання видів, особливостей, структури та змісту легітимних обмежень доступу до суду на кожному етапі судового розгляду справи. Вміти правильно шукати підстави для подолання процесуальних «фільтрів» та закріплювати їх певними доказами, правильно формулювати ваші мотиви для обґрунтування своїх доводів та аргументів щодо обмежень. Знатиме підстави для апеляційного та касаційного оскарження судових рішень. Засвоїти алгоритм застосування тих чи інших механізмів подолання перешкод у доступі до правосуддя.
Спікери нашого Відеокурсу:
Олександр Ситников

Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук.

Ключкович Василь

Ключкович Василь

Заступник голови Шостого апеляційного суду, викладач НШСУ. Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Юридичної компанії Dictum. Спеціалізації – податкове, митне та інвестиційне право; захист клієнтів у кримінальних провадженнях з питань економічної злочинності.

Загороднюк Андрій

Загороднюк Андрій

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Юрій Цвіркун

Юрій Цвіркун

Суддя Вищого адміністративного суду України, викладач НШСУ, доктор юридичних наук

ФОП Пархоменко С.А.

Киевская обл., ул. Зеленая, д. 4

parkhomenko.finance@gmail.com

+38 (097 733 43 44)