Центр правових досліджень і просвітництва «Доступне правосуддя» Громадськоі організаціі «Всеукраінська асоціація суддів у відставці»

Вебінар на тему:

“Як правильно користуватися процесуальними строками в адміністративному судочинстві”

Спікер: Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук
?

Детальніше

Актуальність теми:
Від правильного визначення початку спливу строку залежить своєчасність і якість звернення до суду, а також вчасне і правильне виконання процесуальних дій сторонами. Від визначення поважності пропуску строку до суду та доведеності їх суду певними доказами залежить можливість доступу до правосуддя та отримання ефективного захисту в суді.
Нехтування процесуальними правилами застосування строків звернення до суду може призвести до відмові у доступі до правосуддя по формальним підставам.
На що звертати увагу при застосуванні строків звернення до суду. Які причини вважати поважними та як їх віднаходити. Важливість доказування при застосуванні строків

Олександр Ситников

Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, адвокат, викладач Національної школи суддів України та Вищої школи адвокатури, кандидат юридичних наук.

Вебінар буде корисним:
… юристам, які представляють інтереси в суді, практикуючим адвокатам, студентам юридичних факультетів, громадянам, які звертаються до суду за самопредставництвом.
План вебінару:
  1. Строки в адміністративному судочинстві. Види строків.
  2. Строк звернення до суду, відмінності від строку позовної давності. Тлумачення строку звернення до суду.
  3. Процесуальні строки. Початок спливу строків.
  4. Наслідки пропуску строків. Поважність причин пропуску строків.
Навички які отримують слухачі після вебінару:

Слухачі отримують знання про види строків в адміністративному судочинстві, навички як користуватись процесуальними строками для правильного побудування лінії захисту в суді, визначати та доводити перед судом поважність пропуску строку.